DBError
 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG TRÍ NỘI THẤT PHƯỚC VINH

MY MENU

Good view, good life

We offer free consulting and best project
  management for your ideas.

Điều khoản dịch vụ

  Mỗi lần bạn truy cập, sử dụng hoặc đăng ký trên Quark, nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây (hoặc “Điều khoản dịch vụ” hoặc “Thỏa thuận”).
  Bạn không thể sử dụng Quark nếu bạn không đồng ý với những Điều khoản của dịch vụ này.

  1. Mục đích

  Mục đích của Điều khoản dịch vụ này là quy định các vấn đề liên quan đến các điều kiện sử dụng và các thủ tục của dịch vụ được cung cấp bởi website Quark và dịch vụ (“Quark”) bởi Yescall.com, Inc.

  2. Thông báo và sửa đổi

  A. Điều khoản thỏa thuận dịch vụ này được thông báo trên Quark nơi những dịch vụ được cung cấp cho các thành viên và những người sẽ sử dụng dịch vụ.

  B. Điều khoản thỏa thuận dịch vụ này quy định thông tin chung về thỏa thuận sử dụng dịch vụ được thực hiện giữa Quark và các thành viên. Quark có thể thay đổi thông tin của Điều khoản thỏa thuận dịch vụ và thông báo thông tin thay đổi đến các thành viên nếu cần thiết.

  C. Khi Quark muốn thay đổi Điều khoản của thỏa thuận dịch vụ, Quark sẽ quy định cụ thể và thông báo về ngày áp dụng thay đổi và nguyên nhân thay đổi từ bảy ngày đến một ngày trước ngày áp dụng như quy định trong Khoản 1 nêu trên.

  D. Bằng việc đồng ý với Điều khoản thỏa thuận dịch vụ, các thành viên sẽ tuân theo Điều khoản này và chính sách sử dụng website được Quark thông báo đến các thành viên.

  3. Loại dịch vụ

  A. Nơi tiếp thị: Dịch vụ này cung cấp nơi tiếp thị trực tuyến, cho phép yêu cầu hoặc đề nghị, thương lượng, hợp đồng giữa các thành viên thông qua các trang web và dịch vụ trực tuyến được thực hiện bởi Quark.

  B. Dịch vụ thông tin khác: Những dịch vụ này cho thấy các dịch vụ trực tuyến như dịch vụ thông tin và dịch vụ email cung cấp cho các thành viên thông qua các trang web trực tuyến và dịch vụ, ngoại trừ các dịch vụ liên quan đến mua hàng.

  4. Mục tiêu và các đặc điểm dịch vụ

  A. Quark cung cấp nơi để tiếp thị trực tuyến, cho phép giao dịch giữa người mua và người bán theo cách riêng của họ.

  B. Các thành viên sử dụng dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ sẽ chịu trách nhiệm về dịch vụ bổ sung như dịch vụ tài chính được cung cấp có liên quan với các giao dịch giữa các thành viên trong Quark. Quark sẽ không chịu trách nhiệm.

  5. Nguyên tắc thỏa thuận dịch vụ

  A. Người sử dụng phải nhập thông tin vào các mẫu quy định được lập bởi Quark và đồng ý với Điều khoản của dịch vụ này.

  B. Chỉ những người được người quản lý Quark cho phép sử dụng các trang web và các dịch vụ thì có quyền có được các thành viên và sử dụng dịch vụ để ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra trong suốt quan hệ kinh doanh giữa các thành viên.

  6. Việc đăng ký

  A. Người muốn sử dụng dịch vụ phải nhập những mục dưới đây phù hợp với mẫu định dạng thành viên được cung cấp bởi Quark:

  • i. ID (Địa chỉ Email)
  • ii. Mật khẩu
  • iii. Người chịu trách nhiệm
  • iv. Tên thương hiệu (Tên công ty)
  • V. Đại diện
  • vi. Địa chỉ
  • vii. Mục sản phẩm quan tâm (Hashtags)
  • viii. Số điện thoại di dộng
  • ix. Số Fax
  • x. Trang chủ

  B. Quark cung cấp những thông tin hữu ích khác nhau cũng như những mục được yêu cầu cụ thể tại Khoản 1 của Điều 6. Quark có thể yêu cầu thông tin thêm cho người đăng ký về việc thúc đẩy và thông báo dịch vụ mà Quark cung cấp và người đăng ký có thể từ chối yêu cầu.

  7. Sự cho phép đăng ký

  A. Khi người đăng ký điền đầy đủ thông tin ở những mục được yêu cầu trong Khoản 1 của Điều 6 và đồng ý với Điều khoản thỏa thuận dịch vụ để sử dụng “Quark”, người quản lý sẽ kiểm tra thông tin và có thể chấp nhận yêu cầu.

  B. Nếu Quark không thể xác định thông tin nhập vào của người đăng ký là đúng sự thật, Quark có thể yêu cầu người đăng ký cung cấp các tài liệu chứng minh các thông tin đó là sự thật.

  C. Những người sử dụng có đơn đăng ký được cho phép thì sẽ là thành viên của Quark. Địa chỉ ID được sử dụng sẽ chịu trách nhiệm về mặt pháp lý cho việc thực hiện hợp đồng và thanh toán.

  8. Từ chối và tạm dừng việc đăng ký

  A. Quark có thể từ chối việc đăng ký trong các trường hợp sau:

  • i. Tên nhập vào mẫu quy định không phải là tên thật.
  • ii. Người yêu cầu sử dụng dịch vụ đã sử dụng tên hoặc thông tin của 1 thành viên hiện tại.
  • iii. Những thông tin nhập vào là sai
  • iv. Đơn đăng ký là bất hợp pháp hay không hợp lý.

  B. Quark có thể tạm dừng việc đăng ký. Tại thời điểm đó, Quark sẽ thông báo lý do của việc ngừng đăng ký, thời gian cho phép có sẵn, hoặc thông tin bổ sung hoặc các tài liệu cần thiết cho phép đăng ký thông qua email hoặc cách khác.

  9. Chấm dứt thỏa thuận sử dụng

  A. Chấm dứt bởi thành viên

  • i. Một thành viên có thể chấm dứt Thỏa thuận sử dụng bằng việc thông báo đến Quark ý định chấm dứt của mình. Thỏa thuận sử dụng được chấm dứt khi Quark xác định mục đích của việc chấm dứt.
  • ii. Một thành viên phải hoàn thành, rút khỏi hoặc hủy bỏ tất cả hợp đồng đang thực hiện hoặc thủ tục mua hàng trước khi có ý định chấm dứt được thông báo đến Quark. Những khó khăn gây ra bởi việc rút khỏi hoặc hủy bỏ hợp đồng đang thực hiện hoặc thủ tục mua hàng sẽ là gánh nặng cho các thành viên.
  • iii. Người sử dụng chấm dứt Thỏa thuận sử dụng có thể đăng ký trở thành một thành viên theo quy định của thủ tục đăng ký thành viên quy định trong Điều khoản của thỏa thuận dịch vụ.

  B. Chấm dứt bởi Quark

  • i. Quark có thể hủy thông báo cho phép sử dụng dịch vụ mà không cần thông báo trong các trường hợp sau:
   • Một thành viên vi phạm quy chế do Quark đặt ra khi thành viên giao dịch kinh doanh với thành viên khác.
   • Một thành viên có mối quan hệ kinh doanh hoặc cố gắng để làm kinh doanh bằng cách vi phạm các Điều khoản của thỏa thuận dịch vụ hoặc luật lệ do Quark đặt ra.
   • Một thành viên vi phạm quyền của Quark hoặc của các thành viên, bôi nhọ danh tiếng của họ, làm giảm sút tín dụng của họ hoặc vi phạm lợi nhuận của họ.
   • Một thành viên quấy rầy hoặc cố gắng để quấy rầy Quark.
   • Một thành viên thực hiện các giao dịch kinh doanh như là thương lượng, hợp đồng hoặc thậm chí đặt hàng khi không có ý định kinh doanh sản phẩm.
   • Một thành viên phân phát nội dung chống lại các đạo đức công cộng hoặc trật tự công cộng.
   • Một thành viên bôi nhọ danh tiếng của thành viên khác hoặc gây bất lợi thành viên khác.
   • Một thành viên gửi số lượng lớn thông tin hoặc tin rác để quấy rầy sự hoạt động ổn định của dịch vụ.
   • Một thành viên phân phát các chương trình virus máy tính gây ra sự cố phương tiện thông tin truyền thông hoặc cung cấp thông tin sai.
   • Một thành viên vi phạm quyền sỡ hữu trí tuệ của QUARK, các thành viên khác hoặc các bên thứ 3.
   • - Một thành viên sử dụng trái phép thông tin cá nhân như địa chỉ ID và mật khẩu của các thành viên khác.
   • - Một thành viên gửi các tài liệu tục tĩu trên bảng thông báo hoặc liên kết các trang web tục tĩu.
   • - Một thành viên vi phạm các thỏa thuận khác hoặc những luật lệ có liên quan.
  • ii. QUARK có thể đưa ra một cơ hội cho thành viên tương ứng để bày tỏ ý kiến của mình về nguyên nhân chấm dứt trước hoặc sau khi chấm dứt.
  • iii. Các thiệt hại gây ra bởi việc chấm dứt thỏa thuận sử dụng sẽ là một gánh nặng cho các thành viên đã hết hạn.

  10. Thu thập thông tin cá nhân

  A. QUARK có thể thu thập thông tin tối thiểu cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng mua bán. Các mục được nêu trong Khoản 1 của Điều 6 sẽ được bao gồm, và những thông tin khác là tùy chọn.

  B. Thông tin cá nhân được cấp bởi QUARK chỉ được sử dụng cho các giao dịch nhanh chóng và an toàn, và sẽ không được sử dụng vào mục đích khác. Tuy nhiên, nếu thành viên đó cho phép sử dụng thông tin thì thông tin có thể sử dụng.

  11. Cung cấp và chia sẻ thông tin cá nhân

  A. QUARK có thể sử dụng thông tin cá nhân, ngoại trừ thông tin hiển thị trên màn hình dịch vụ (ID người sử dụng, tên…) trong các trang web trực tuyến khác được hoạt động bởi QUARK với mục đích cho việc thu thâp, sử dụng, dịch vụ liền mạch và mở rộng dịch vụ, đó là những phần được đề cập khi thông tin được thu thập, và không được sử dụng thông tin cho các mục đích khác. Tuy nhiên, nếu thành viên đó cho phép sử dụng thông tin thì thông tin có thể sử dụng.

  B. QUARK sẽ không cung cấp thông tin cá nhân thu thập được khi một thành viên được đăng ký với bên thứ 3 nếu không có sự cho phép của thành viên. Tuy nhiên, trong các trường hợp dưới đây thì loại trừ:

  • i. Khi thông tin cá nhân cần thiết cho tiếp thị tin cậy B2B (Tên, địa chỉ, số điện thoại…) được cung cấp cho giao hàng.
  • ii. Khi luật pháp cho phép sử dụng thông tin của một thành viên hoặc bên thứ 3.
  • iii. Khi thông tin cá nhân là cần thiết cho giao dịch liền mạch giữa các thành viên.
  • iv. Khi thông tin cá nhân là cần thiết cho dịch vụ sau bán hàng sau khi giao dịch kết thúc.

  C. Trong số thông tin cá nhân được cung cấp cho QUARK khi một thành viên được yêu cầu, số điện thoại của một người bán được cung cấp trong màn hình thông tin sản phẩm. Các thông tin của một người mua được cung cấp cho đối tác để yêu cầu sản phẩm và thương lượng.

  12. Bảo vệ thông tin cá nhân

  A. Một thành viên luôn luôn có thể xem và thay đổi thông tin của mình.

  B. Một thành viên có thể yêu cầu thay đổi thông tin sai từ QUARK hoặc người chịu trách nhiệm quản lý thông tin. Tại thời điểm đó, QUARK có thể yêu cầu thay đổi thông tin sai đến thành viên đó. Nếu thông tin đó được xác định là thông tin sai thì dịch vụ có thể ngừng cho đến khi thông tin thay đổi hợp lệ.

  C. QUARK sẽ nỗ lực để bảo vệ thông tin cá nhân và một thành viên phải có biện pháp thích hợp để bảo vệ thông tin của mình.

  13. Lưu trữ thông tin cá nhân

  A. Khi thỏa thuận sử dụng với một thành viên chấm dứt, QUARK sẽ ngưng cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ trong các trường hợp sau:

  • i. QUARK sẽ lưu trữ thông tin cá nhân trong khoảng thời gian nhất định theo luật quy định như luật thương mại và luật bảo vệ khách hàng trong thương mại điện tử.
  • ii. Thậm chí trong thỏa thuận người sử dụng là hết hạn, QUARK có thể lưu trữ thông tin như ID người dùng, tên người sử dụng, số điện thoại, địa chỉ và lịch sử giao dịch trong khoảng thời gian nhất định.
  • iii. QUARK có thể lưu trữ thông tin cá nhân và thông tin được đề cập cho thương mại trong một khoảng thời gian nhất định sau khi Thỏa thuận sử dụng hết hạn để tránh trường hợp một thành viên cũ sẽ quấy rầy hoặc hạn chế dịch vụ bằng cách cố tình trốn tránh quy định được xác định trong Điều khoản của thỏa thuận dịch vụ này.
  • iv. QUARK có thể lưu trữ thông tin như ID người dùng, tên người dùng, số điện thoại, địa chỉ, và thông tin liên quan với việc chấm dứt Thỏa thuận sử dụng và đình chỉ thành viên trong một khoảng thời gian nhất định sau khi Thỏa thuận sử dụng là hết hạn để kiểm tra nếu có nguyên nhân của việc từ chối việc tái áp dụng trong trường hợp QUARK chấm dứt Thỏa thuận sử dụng hoặc trong trường hợp thành viên bị đình chỉ.

  14. Thay đổi và quản lý thông tin cá nhân

  A. Nếu thông tin cá nhân đã được tuyên bố khi thành viên yêu cầu thay đổi dịch vụ sử dụng hoặc thành viên xác định rằng thông tin sai được nêu, thành viên phải đính chính thông tin ngay lập tức.

  B. ID người dùng và số đăng ký kinh doanh (chỉ dành cho người bán) sẽ không thay đổi. Nếu số đăng ký kinh doanh thay đổi do vấn đề pháp lý, thành viên đó sẽ yêu cầu thay đổi số đăng ký kinh doanh cho người quản lý thông tin cá nhân bằng cách đính kèm bằng chứng.

  C. Một thành viên sẽ chịu trách nhiệm cho những thiệt hại gây ra khi không hiệu chỉnh thông tin của mình mặc dù các thông tin thay đổi hoặc hiệu chỉnh thông tin sai. QUARK sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại.

  D. Một thành viên chịu trách nhiêm quản lý thông tin cá nhân của mình như ID người dùng và mật khẩu.

  E. Một thành viên sẽ không chuyển giao hoặc cho mượn ID của mình hoặc mật khẩu cho bên thứ 3.

  F. Nếu thông tin cá nhân bị trộm hoặc một thành viên xác định rằng bên thứ 3 sử dụng thông tin cá nhân của mình, thành viên sẽ thông báo sự rò rỉ thông tin đến QUARK và làm theo hành động của QUARK để quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân.

  15. Luật liên quan và thẩm quyền

  A. Bất kỳ cuộc tranh chấp có thể xảy ra giữa QUARK và một thành viên liên quan đến việc sử dụng dịch vụ và Điều khoản của thỏa thuận dịch vụ sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Cộng Hòa Hàn Quốc. Tất cả các vụ kiện liên quan đến tranh chấp này sẽ được giải quyết duy nhất tại tòa án của Hàn Quốc, trong đó có thẩm quyền của Bộ luật tố tụng dân sự của Hàn Quốc.

  B. Bất kỳ tranh chấp nào có thể xảy ra giữa các thành viên liên quan đến giao dịch sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật và tòa án được nêu trong hợp đồng thực hiện trong giao dịch và QUARK sẽ không chịu trách nhiệm cho những tranh chấp.

  16. Sự bồi thường

  A. QUARK sẽ không chịu trách nhiệm cho những thông tin và những tài liệu có được bằng cách sử dụng dịch vụ của các thành viên.

  B. QUARK sẽ không chịu trách nhiệm cho các thông tin, tài liệu và độ tin cậy, chính xác của các thông tin và tài liệu được đăng trên các trang web và dịch vụ.